Tradesolution

27. februar 2017. by

«Tradesolution har i flere år hatt ett godt samarbeid og god bistand fra Lise Bekken ifm rekruttering av medarbeidere til både faste og midlertidige stillinger.

Dette har resultert i gode kollegaer med rett kompetanse som har vært med og videreutviklet selskapet. Vi er takknemlige for det engasjementet og oppfølgingen Lise Bekken har vist i disse prosessene.»

 

Stefan Lid
Leder Drift